Sługa Boży Bogdan Jański

Janski Bogdan (26 marca 1807 - 2 lipca 1840)

 

z wykształcenia – magister ekonomii,

z zawodu – pedagog i publicysta,

z wyboru – dobrowolny wygnaniec,

z powołania – apostoł Wielkiej Emigracji,

z potrzeby serca – dobry samarytanin,

z łaski Bożej – konwertyta i pokutnik,

z natchnienia Ducha – założyciel „Domku”,

z obdarowania charyzmatem – założyciel Zmartwychwstańców,

z wyroków Opatrzności – kandydat na ołtarze.

 

 


Bogdan Jański, Dziennik 1830-1839

 

Rzym 2000, ss. 814.

 Pierwszorzędnym źródłem do poznania życia osobistego i duchowego sługi Bożego Bogdana Jańskiego i jego społecznego i religijnego zaangażowania są wprost cudem ocalałe zapiski autorskie. Są to głównie osobiste notatki, zebrane pod umownym tytułem Dziennik 1830-1839, obejmujący także teksty tyczące się różnych spraw (ze Wstępu).

 


Ks. Bolesław Micewski CR, Współcześni o Jańskim

Wydawnictwo ALLELUJA, Kraków 2000

© Copyright by ks. Bolesław Micewski CR i Wydawnictwo ALLELUJA

Książka jest zbiorem wypowiedzi i opinii świadków życia i działalności Bogdana Jańskiego. Wyłania się z nich sylwetka duchowa Założyciela Zmartwychwstańców, człowieka wyjątkowego, wielkiej dobroci dla bliźnich a surowości względem siebie.


Ks. Kazimierz Wójtowicz CR, Droga charyzmatyczna Bogdana Jańskiego

© Wydawnictwo ALLELUJA, Kraków 2000

Niniejsze studium chce dowieść,że Sługa Boży Bogdan Jański – mimo iż ani Reguły nie napisał, ani biblijnego parasola nie rozłożył, ani struktur nie stworzył, ani nawet nazwy nie zaproponował – jawi się nam nie tylko jako „pierwszy pokutnik jawny i apostoł emigracji polskiej we Francji”, ale też jako realny i jedyny Założyciel zgromadzenia zmartwychwstańców, obdarowany przez Ducha Świętego charyzmatem założycielskim, z czego zdawał sobie w pełni sprawę.