Akolitat br. Łukasza Pecyny CR

18 lutego, na zakończenie Dni Formacyjnych dla przełożonych, proboszczów i pełniących inne funkcje, Ojciec Generał wprowadził br. Łukasza Pecynę CR w posługę akolity, która jest kolejnym etapem przygotowania do święceń kapłańskich. Uroczystość odbyła sie w kościele seminaryjnym pw. EMAUS.

Do zadań akolity w czasie celebracji liturgii należy: niesienie krzyża w procesji wejścia, pomoc kapłanowi i diakonowi w czasie celebracji (podając księgę, wodę, kadzidło, rozkładając na ołtarzu korporał, puryfikaterz, kielich, palkę i mszał, rozdając w razie potrzeby wiernym Eucharystię, której jest szafarzem nadzwyczajnym, dokonując puryfikacji naczyń, gdy nie ma diakona). W przypadkach szczególnych akolita może wystawić Najświętszy Sakrament do adoracji bez udzielania błogosławieństwa. Gdy nie ma kapłana lub diakona, ma możliwość prowadzenia wigilii przy zmarłym i prowadzenia przy pogrzebie stacji w domu zmarłego i na cmentarzu.

Informacja z dnia Feb 2016,

 
DSC 0005 2
DSC 0007
DSC 0009
DSC 0011
DSC 0012
DSC 0013
DSC 0022 2
DSC 0028
DSC 0034
DSC 0035
DSC 0039
DSC 0041
DSC 0998
DSC 1002
DSC 1003
DSC 1007