Biuletyn Zmartwychwstańczej Misji w Tanzanii

Habari Njema 7 2015

Drodzy dobroczyńcy misji! Oddajemy do waszych rąk kolejny numer naszego misyjnego biuletynu. Jak zawsze znajdziecie w nim wieści, czy może lepiej powiedzieć „echo” naszej misyjnej działalności. Sporo się wydarzyło, ciągle nowe rzeczy, nowe rzeczywistości, a co za tym idzie zmiany. Kliknij, aby pobrać plik pdf.

Informacja z dnia Mar 2015,