Poszerzona Rada Generalna w Waterloo (Kanada)

cr2webside 081

W dniach 23-29 września, w Waterloo (Ontario), odbywa się doroczne spotkanie Poszerzonej Rady Generalnej. W jej skład wchodzą członkowie zarzadu generalnego oraz przełożeni prowincjalni. Zadaniem Rady jest wspieranie przełożonego generalnego w jego misji umacniania jedności, troszczenia się o rozwój życia wspólnotowego w poszczególnych prowincjach i regionie oraz czuwania nad wiernością charyzmatowi Zgromadzenia. Ważnymi elementami spotkań są wzajemna wymiana informacji oraz relacje z realizacji uchwał Kapituły Generalnej. Stałym punktem obrad są także sprawy związane z działalnością i rozwojem Misji Tanzańskiej Zmartwychwstańców. Zebrania Rady stwarzają okazję do odwiedzin Współbraci oraz miejsc związanych z naszą historią i pracą. Pierwszym celem był kampus Uniwersytetu św. Hieronima, na terenie którego znajduje się pomnik ojca Ludwika Funckena, jednego z pierwszych zmartwychwstańców w Kanadzie i założyciela w roku 1864 St. Jerome's College. Kolegium to dało początek dzisiejszemu Uniwersytetowi Waterloo. Uczestnicy spotkania odwiedzili miejsce, gdzie stał pierwszy budynek tej instytucji, a także pierwsze miejsce pracy zmartwychwstańców w Kanadzie - parafię świętej Agaty. W znajdującym się tuż obok sanktuarium Matki Bożej Bolesnej odprawili Mszę świętą. Spotkali się też z duszpasterzami parafii Najświętszego Serca Jezusa w Kitchener i modlili za zmarłych zmartwychwstańców spoczywających na pobliskim cmentarzu. W niedzielę uczestniczyli we Mszy świętej w parafii świętego Ludwika w Waterloo, która obchodzi w tym roku jubileusz 125 lecia istnienia. W poniedziałek odwiedzili dwie parafie w Hamilton prowadzone przez zmartwychwstańców: świętego Józefa i świętego Stanisława Kostki.

Na zdjęciu u góry od lewej stoją: O. Krzysztof Swół, O. Wojciech Mleczko (tłumacz), O. Evandro Miranda Rosa, O. Tim Uniac, O. Bernard Hylla, O. Gene Szarek, O. Jim Gibson,  O. Luciano Piotrowski, O. Murray McDermott.

Informacja z dnia Sep 2015,

 
cr2webside 001
cr2webside 002
cr2webside 003
cr2webside 004
cr2webside 005
cr2webside 006
cr2webside 007
cr2webside 008
cr2webside 009
cr2webside 010
cr2webside 012
cr2webside 014
cr2webside 015
cr2webside 017
cr2webside 019
cr2webside 021
cr2webside 023
cr2webside 029
cr2webside 030
cr2webside 036
cr2webside 043
cr2webside 044
cr2webside 051
cr2webside 053
cr2webside 055
St. Louis Parish in Waterloo