Złoty Jubileusz slubów zakonnych Brata Bill Hallasa CR

001

002Dnia 6 stycznia w kaplicy pw. św. Józefa Rzemieślnika w Chicago, Brat Bill Hallas CR odnowił śluby zakonne, które złożył dokładnie pięćdziesiąt lat temu. W uroczystości wzięło udział 20 zmartwychwstańców, rodzina i przyjaciele, siostry i bracia zakonni. Mszy świętej przewodniczył ojciec Gene Szarek CR, a słowo Boże wygłosił ojciec Joe Malczyk CR. Po homilii Brat Bill odpalił od paschału swoją świecę chrzecielną i potwierdził pragnienie naśladowania Jezusa Zmartwychwstałego, wypowiadając słowa ślubowania. Na zakończenie liturgii Ojciec Prowincjał odczytał błogosławieństwo, którego Papież Franciszek udzielił z okazji jubileuszu.

 

Informacja z dnia Jan 2017,