Oficjalne otwarcie dokumentacji procesu Bogdana Jańskiego w Rzymie

Janski cause4

Dnia 15 grudnia 2016 Postulator Generalny Zgromadzenia zwrócił się z prośbą do Kardynała Angelo Amato, Prefekta Kongregacji do Spraw Świętych, o oficjalne otwarcie procesu beatyfikacyjnego Bogdana Jańskiego w Rzymie. W odpowiedzi 17 grudnia tegoż roku otrzymał dekret zezwalający na otwarcie dokumentacji procesu diecezjalnego. Na datę otwarcia wyznaczono dzień 7 lutego 2017 roku. Tego dnia szef Kancelarii Kongregacji do Spraw Świętych, w obecności Przełożonego Generalnego i Postulatora Generalnego, dokonał  oficjalnego otwarcia dokumentacji i kontroli jej integralności. Cała dokumentacja zostanie następnie podzielona na kilkusetstronicowe pliki i przesłana do drukarni, która do końca marca bieżącego roku przygotuje z nich dwie serie woluminów. Woluminy te zostaną następnie przekazana podsekretarzowi Kongregacji, który sprawdzi zachowanie przepisów formalnych w dochodzeniu diecezjalnym, tj. ważność tegoż dochodzenia od strony formalno-prawnej.

W fazie rzymskiej procesu beatyfikacyjnego fama sanctitatis Bogdana Jańskiego musi zostać uznana za stałą i szeroko rozpowszechnioną. Dlatego naśladowanie przykładu życia Bogdana Jańskiego oraz modlitwa za jego wstawiennictwem ze strony ludzi, którzy uczestniczą w zmartwychwstańczej duchowości odgrywa istotną rolę w procesie stwierdzenia świętości jego życia przez Kościół Powszechny.

Informacja z dnia Feb 2017,