Jubileuszowe dziękczynienie u św. Jadwigi w Chicago

October 2

Jubileusz na Jadwigowie

W niedzielę 20 października wspólnota parafialna św. Jadwigi Śląskiej świętowała 125-lecie parafii. Uroczystej liturgii przewodniczył i kazanie wygłosił kardynał Francis George OMI. We Mszy św. uczestniczyli ponadto bp Alberto Rojas, biskup pomocniczy Chicago, o. Bernard Hylla CR, przełożony generalny Zmartwychwstańców, o. Gene Szarek CR, przełożony Prowincji USA, o. Tomasz Wojciechowski CR, proboszcz parafii oraz jego sześciu poprzedników. Parafię założył w roku 1888 roku ks. Wincenty Barzyński CR dla polskich rodzin, które mieszkały na obrzeżach parafii św. Stanisława Kostki. W roku 1889 przybyły do parafii Siostry Nazaretanki i otworzyły szkołę.  Parafia szybko się rozwijała i w roku 1894 liczyła już 1300 rodzin. Obecnie w parafii prowadzone jest duszpasterstwo w trzech językach: angielskim, polskim i hiszpańskim. W parafii działa też prężnie wspólnota katolików z Filipin.

Aby dowiedzieć się więcej odwiedź stronę (w języku angielskim)www.sthedwigbucktown.org

Informacja z dnia Oct 2013,

 
j1
j113
j12
j13
j14
j15
j16
j18
j19
j20
j21
j23
j26
j27
j28
j30
j31
j32
j34
j35
j36
j8
j92
j93
j94
j95
j96
j97
j98
j99