Konferencja naukowa “Watykan – Polska – Bułgaria”

Sympozjum SofiaWatykan – Polska – Bułgaria

Z okazji 150-lecia założenia misji Zmartwychwstańców w Bułgarii, 24 października odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa, zorganizowana przez Ambasadę RP w Sofii przy współudziale Bułgarskiej Akademii Nauk i Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego. 11 prelegentów reprezentujących środowiska naukowe Bułgarskiej Akademii Nauk,  Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie i Centro „Aletti” w Rzymie, wygłosiło swoje referaty. Przybyłych gości (ponad 100 osób uczestniczyło w tym wydarzeniu) powitał Ambasador RP prof. Leszek Hensel. Słowo do uczestników skierowali także Ojciec Generał i prof. Ilia Todew, przewodniczący Instytut Badań Historycznych BAN. Tematy wystąpień dotyczyły wzajemnych związków pomiędzy Watykanem, Polską i Bułgarią. Ważną rolę w budowaniu wzajemnych relacji odegrali także zmartwychwstańcy. Prof. Lilla Moroz-Grzelak mówiła na temat kategorii słowiańskości w misji bułgarskiej zmartwychwstańców; dr. Wojciech Jóźwiak zaprezentował działalność informacyjno-wydawniczą naszej placówki w Adrianopolu; prof. Ljubomir Georgiew przedstawił działalność edukacyjną Bułgarów w Edirne i rolę jaką odegrali zmartwychwstańcy; Prof. Swetłozar Ełdyrow omówił zagadnienie Unii Bułgarskiej i wkładu w nią polskich zmartwychwstańców. Z dużym zainteresowaniem wysłuchano referatu ks. prof. Stefana Koperka pt. "Boska Liturgia św. Jana Chrysostoma hymnem i źródłem Miłości" oraz refleksji ks. mgra Lucjana Bartkowiaka na temat ikony Zstąpienia Chrystusa do Otchłani. Konferencji towarzyszył także pokaz filmu pt. "Watykan", wystawa fotograficzna poświęcona Misji Bułgarskiej oraz promocja książki ks. Michaila Kupena pt. "Записки за мисията на отците вьзкесенци в Малко Търново" (zapiski z misji ojców zmartwychwstańców w Malko Tyrnovo). Autor pochodził z Malko Tyrnovo i był jednym z wychowanków naszego kolegium.

Informacja z dnia Oct 2013,

 
DSCN0280k
DSCN0283k
DSCN0285k
DSCN0286k
DSCN0288k
DSCN0289k
DSCN0290k
DSCN0294k
DSCN0297k
DSCN0301k
DSCN0302k
DSCN0304k
DSCN0308k
DSCN0310k
DSCN0314k