Ks. Nowiński odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności

medal Lecha 005

12 czerwca 2013 roku, podczas podniosłej uroczystości w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, Ojciec Lech Nowiński CR został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Odznaczenie zostało przyznane przez Prezydenta RP na wniosek Śląskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, a wręczenia dokonał - w imieniu Prezydenta RP - Wojewoda Mazowiecki.

Ojciec Lech Nowiński, wraz z rozpoczęciem pracy w elektrowni w Rudzie Śląskiej, wszedł aktywnie w struktury NSZZ Solidarność. Był członkiem redakcji biuletynu „Ostrogi”. Po ogłoszeniu stanu wojennego brał udział w organizowaniu akcji protestacyjnych. Aresztowany i przetrzymywany w kilku aresztach śledczych. Internowany w obozie w Uhercach Mineralnych w Bieszczadach. Zwolniony z internowania na skutek amnestii z racji święta Odrodzenia Polski. Następnie „prewencyjnie” zatrzymywany na 48 godzin przy okazji wszelkich rocznic, grożących ewentualnymi zamieszkami.

Informacja z dnia Jun 2013,

 
medal Lecha 003
medal Lecha 004
medal Lecha 010
medal Lecha 011
medal Lecha 019
medal Lecha 027
medal Lecha 030