List Ojców Kapitulnych do Współbraci

20 Kapitula PPCR

LIST DO WSPÓŁBRACI

Panie, gdzie mieszkasz?

Ojcowie Kapitulni zgromadzeni w Ośrodku Rekolekcyjno-Wczasowym w Dębkach na XX Kapitule Prowincjalnej odbywającej się w dniach od 10 do 16 listopada 2013 roku przesyłają wszystkim Braciom Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców serdeczne po-zdrowienia.

Kapituła miała miejsce w ostatniej fazie Roku Wiary i swoim tematem (Panie, gdzie mieszkasz?) zapraszała do odpowiedzi na pytanie: „czy nasza obecność w Kościele i w świecie jest rzeczywiście tam, gdzie chce nas mieć Zmartwychwstały, a nasza praca jest rzeczywiście taką, do jakiej On nas powołuje”.

Komisja Kapitulna idąc tym tropem i stosując tzw. procedurę synodalną, przygotowała i rozesłała do wszystkich Braci wstępny dokument wprowadzający w temat Lineamenta; potem na podstawie nadesłanych odpowiedzi (a zareagowało tylko ok. 20 pro-cent respondentów) opracowała dokument roboczy Instrumentum laboris, przeznaczony jako pomoc dla Ojców Kapitulnych. Nasze modlitwy, namysł i decyzje dotyczyły trzech głównych przestrzeni naszego życia: relacji do Boga (mysterium), życia braterskiego we wspólnocie (communio) oraz świadectwa apostolskiego i posługi (missio).

W czasie kolejnych dni kapitulnych dochodziło do naszej świadomości, ile blasku i cienia roztacza się nad naszą obecnością w Kościele; odkrywaliśmy też, jaki potencjał tkwi w naszych wspólnotach i w naszej duchowości. Przecież w naszych czasach, pełnych różnorakiej bezdomności, budowa domu Boga w sercach ludzi oraz budowa domu ludzi w sercu Jezusa Zmartwychwstałego, to przepiękne i jednocześnie wymagające wiele trudu powołanie, które wypływa z naszego charyzmatu.

Chcielibyśmy, aby przesłanie tej Kapituły, jakie dołączamy do tego listu, swoją narracją, apelami i uchwałami stało się silnym natchnieniem do jeszcze ściślejszego przy-lgnięcia do Chrystusa, o co żarliwie prosił w modlitwie Ojciec Piotr Semenenko: „Abyś Ty we mnie, razem ze mną, spełnił wszystko, coś zamierzył sobie. I aby spełniły się we mnie jak najdoskonalej Myśl Twoja i chwała, Rzecz Twoja i upodobanie, Wola Twoja i działa-nie, Dzieło Twoje i Królestwo, Życie Twoje w mej osobie i moje zupełne zjednoczenie z Tobą. Zjednoczenie, życie, przemienienie, Królestwo, gody wieczne miłości” (Mądrość ascezy, s. 49).

Życzymy wszystkim, młodym i starszym Braciom, niegasnącego entuzjazmu i żaru oraz nieugiętej odwagi w głoszeniu orędzia Zmartwychwstania w swoich środowiskach pracy.

Ucieszyły nas liczne listy gratulacyjne, jakie otrzymaliśmy z różnych stron świata i kraju: od Papieża Franciszka, biskupów, sióstr zakonnych, współbraci i przyjaciół. Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy nas w tych dniach wspierali życzliwą pamięcią i modlitwą.

Dziękujemy Przełożonemu Prowincjalnemu, czyli Przewodniczącemu Kapituły, za zorganizowanie, logistykę i czuwanie nad przebiegiem tego ważnego wydarzenia w życiu Polskiej Prowincji. Dziękujemy też Komisji Kapitulnej i Komisji Koordynacyjnej za kompetentne i profesjonalne wspomaganie go w tym dziele.

Nasze podziękowania kierujemy również pod adresem Sekretariatu Kapituły, który nader sprawnie, rzetelnie i życzliwie wypełniał swoje żmudne zadania i obowiązki.

Zaszczytem dla nas była obecność przez cały czas Ojca Generała, którego modlitwy, rady i pouczenia przyjmowaliśmy z należytą wdzięcznością.

Szczególne podziękowania przekazujemy dyrektorowi Ośrodka Rekolekcyjno- Wczasowego w Dębkach i personelowi kuchenno-gastronomicznemu, który dbał i ofiar-nie zabiegał o jak najwyższy komfort naszego tu pobytu, stwarzając przyjazne klimaty i oferując różnorodne menu.

Kochani Bracia, niech Duch Święty ześle swój pokój i moc, mądrość i pobożność, aby troska i ochrona Bożego Domu we własnych sercach i w sercach tych, do których zostaliśmy posłani, przybliżała naszym czasom niesłychaną prawdę o nowym niebie i nowej ziemi (Ap 21,1). Niech Matka Boża Bolesna z Sulisławic, Patronka naszej Prowincji, towarzyszy nam na tej drodze i przypomina o naszym powołaniu!

Dębki, 16 listopada 2013

Informacja z dnia Nov 2013,