XXXIII Kapituła Generalna Zmartwychwstańców

POL logo CR WEBSITE2

Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam.
(1J 4,16a)

W Rzymie, w dniach 11-25 czerwca 2017, odbędzie się 33. Kapituła Generalna. Temu niezwykle ważnemu dla życia naszego Zgromadzenia wydarzeniu towarzyszyć będzie hasło: „Świadkowie obecności Zmartwychwstałego Pana: od wspólnoty do świata”. Chcemy skoncentrować się na zmartwychwstańczym powołaniu, które domaga się od nas świadectwa o obecności i działaniu Zmartwychwstałego Pana w Kościele i w świecie. Takie autentyczne świadczenie jest możliwe dzięki osobistemu i wspólnotowemu spotkaniu z Bogiem, który jest miłością. Było ono udziałem pierwszych uczniów Jezusa, dlatego św. Jan rozpoczyna swój list słowami: „To wam oznajmiamy, czego dotykały nasze ręce” (1J 1,1), a następnie wyznaje: „Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam” (1J 4,16).
Prosimy o modlitwę w intencji przygotowań oraz owocnego przebiegu XXXIII Kapituły Generalnej, aby była czasem prawdziwie paschalnym, przeżywanym we wspólnocie, która z ufnością poddaje się przemieniającemu działaniu Ducha Świętego.

Logo Kapituły wykonane przez o. Lucjana Bartkowiaka CR nawiązuje .... [czytaj więcej]

Modlitwa o światło Ducha Świętego dla 33 Kapituły Generalnej.
Zmartwychwstały Jezu Chryste, ześlij na ojców kapitulnych Twego Ducha i obdarz ich darem mądrości i rozumu, darem rady i męstwa, darem umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej, aby poznali, jaka jest wola Boża i jakie jest powołanie (charyzmat, wspólnota, misja) zmartwychwstańców w dzisiejszych czasach. Spraw Panie Jezu, aby ojcowie kapitulni dzięki łasce Ducha Świętego pragnęli czynić wszystko na chwałę Bożą, dla zbawienia ludzi i dla wzrostu Zgromadzenia. Amen.

Informacja z dnia Apr 2017,