Nowy zarząd generalny Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego

Nowy zarzad generalny

20170615 161711Ojciec Paul Voisin CR z Prowincji Ontario-Kentucky został wybrany dnia 15 czerwca nowym przełożonym generalnym Zgromadzenia Zmartwychwstańców. O. Paul ma 66 lat, pierwsze śluby zakonne złożył w 1974 roku. Pracował przede wszystkim jako duszpasterz w Kanadzie i na Bermudach oraz misjonarz, wychowawca i formator w Boliwii. Przez ostatnie lata pełnił funkcję rektora katedry pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Hamilton na Bermudach i wikariusza biskupiego tejże diecezji. Kadencja przełożonego generalnego trwa 6 lat. Służy on całemu Zgromadzeniu przez kanoniczne wizytacje i częste kontakty ze Współbraćmi, umacnia jedność i owocne życie wspólne oraz czuwa nad wiernością charyzmatowi Zgromadzenia.

Kapituła Generalna w dniu 17 czerwca dokonała wyboru radnych generalnych:

 O. Evandro Miranda Rosa CR z Regionu Południowoamerykańskiego został wybrany wikariuszem generalnym, zaś radnymi generalnymi ojcowie Jacek Praski CR z Prowincji USA (I) i Andrzej Gieniusz CR z Prowincji Polskiej (II).

Do życzeń wspólnota dołącza modlitwę przez wstawiennictwo Matki Bożej Mentorellskiej, Pani Łaskawej, prosząc o potrzebne łaski dla nowej Rady Generalnej w prowadzeniu Wspólnoty zmartwychwstańców po drogach życia konsekrowanego.

Zgromadzenie wyraża wdzięczność za sześcioletnią posługę ustępującemu zarządowi: przełożonemu generalnemu o. Bernardowi Hylla CR, wikariuszowi generalnemu o. Timothy Uniac CR i radnym generalnym o. Evandro Miranda Rosa CR i o. Jamesowi Gibson CR.

 

Na zdjęciu u góry stoją od lewej: o. Evandro Miranda Rosa CR, o. Paul Voisin CR, o. Jacek Praski CR i o. Andrzej Gieniusz CR.

Wideo z wyboru przełożonego generalnego:

https://youtu.be/9KettZ-ZlK4 

Informacja z dnia Jun 2017,