Ojciec Śpiewak nowym biskupem Hamilton na Bermudach

W. Spiewak

Papież Franciszek mianował ojca Wiesława Śpiewaka CR nowym biskupem ordynariuszem diecezji Hamilton na Bermudach.

Zastąpi on w pasterskim posługiwaniu biskupa Roberta Kurtza CR. To niezwykle ważny historycznie moment, gdyż jest on pierwszym biskupem z Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców.

Ojcu Wiesławowi – dla którego wraz z tą nominacją rozpoczyna się nowy etap służby w Kościele – życzymy, by umocniony darami Zmartwychwstałego Pana, głosił ludziom z radością miłość Boga Ojca, towarzyszył im na drogach wiary i utwierdzał w nadziei.

Biskup Nominat ma 52 lata i pochodzi z parafii Zmartwychwstania Pańskiego na Woli Duchackiej w Krakowie. Ukończył filozofię w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie, a następnie teologię na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Święcenia kapłańskie otrzymał w Krakowie 19 maja 1990 roku. Ojciec Wiesław Śpiewak ma bogate i różnorodne doświadczenie kapłańskie. Po otrzymaniu święceń przez dwa lata pracował jako wicerektor w Niższym Seminarium Duchownym  w Poznaniu, następnie był sekretarzem prowincjalnym i duszpasterzem powołań. Kontynuował studia z teologii duchowości na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim. W 1997 roku został mianowany przez Przełożonego Generalnego postulatorem w procesach kanonizacyjnych. Wykonując obowiązki postulatora pracował jednocześnie jako proboszcz parafii św. Marii Magdaleny w Capranica Prenestina, w diecezji Palestrina. Wybrany przez Wspólnotę prowincjałem pełnił ten urząd przez dwie kadencje do 30 maja 2015 roku. Od 2013 był członkiem konsulty Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce.

Konsekracja biskupia ojca Wiesława odbędzie się 1 października 2015 roku w Hamilton, we wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, patronki Diecezji i tamtejszej katedry.

Diecezja hamiltońska, która obejmuje swoim zasięgiem mały archipelag wyspy Bermudy, powstała 19 lutego 1953 r. na mocy decyzji papieża Piusa XII jako prefektura apostolska, z wydzielenia Bermudów z kanadyjskiej archidiecezji Halifax. Trzy lata później została podniesiona do rangi wikariatu apostolskiego, a 12 czerwca 1967 roku przekształcona w pełnoprawną diecezję.

Informacja z dnia Jun 2015,