Rok Życia Konsekrowanego

annovc polski

Uroczystą Mszą świętą, odprawioną w bazylice św. Piotra w pierwszą niedzielę Adwentu 2014, rozpoczął się w Watykanie i w Kościele katolickim Rok Życia konsekrowanego, który potrwa do 2 lutego 2016. Przewodniczył jej Prefekt Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Kard. João Braz de Aviz, który odczytał przesłanie Papieża Franciszka:

Ponawiam wobec was, tu zebranych, usilne wezwanie, które rok temu skierowałem do przełożonych generalnych: obudźcie świat, oświećcie go waszym proroczym i idącym pod prąd świadectwem! Jak możecie je zrealizować nie tylko w szczególnym roku wam poświęconym, ale zawsze? Pozwólcie, że wskażę trzy słowa programowe.
Będąc radośni! Pokazując wszystkim, że naśladowanie Chrystusa i wprowadzanie w czyn Jego Ewangelii napełnia wasze serca szczęściem. Zarażajcie radością tych, którzy się do was zbliżają, a więc każdego kto zapyta o jej powody, każdego kto poczuje pragnienie przeżycia razem z wami wspaniałej i ekscytującej przygody ewangelicznej.
Będąc odważni! Ten, kto czuje się miłowanym przez Pana, potrafi mu w pełni zaufać. Tak właśnie uczynili wasi założyciele i założycielki, otwierając nowe drogi w służbie Królestwa Bożego. Umocnieni towarzyszącym wam Duchem Świętym, wyjdźcie na drogi świata i ukazujcie siłę Ewangelii, która wprowadzona w czyn, dokonuje cudów także w dzisiejszych czasach i może przynieść odpowiedź na wszystkie ludzkie pytania.
Będąc kobietami i mężczyznami komunii! Dobrze zakorzenieni w osobowej komunii z Bogiem, którego wybraliście jako porro unum (por. Łk 10,42) waszej egzystencji, bądźcie niestrudzonymi budowniczymi braterstwa, realizując prawo wzajemnej miłości najpierw pomiędzy sobą, a potem pośród innych, zwłaszcza najuboższych. Pokazujcie, że braterstwo uniwersalne nie jest utopią, lecz pragnieniem samego Jezusa dla całej ludzkości...

 

LIST APOSTOLSKI OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA DO WSZYSTKICH OSÓB KONSEKROWANYCH Z OKAZJI ROKU ŻYCIA KONSEKROWANEGO

KALENDARIUM ROKU ŻYCIA KONSEKROWANEGO 2014-2016

 

Informacja z dnia Dec 2014,