Sympozjum poświęcone ks. prof. Stefanowi Pawlickiemu CR

W tegoroczne świętowanie 180. rocznicy powstania Zgromadzenia wpisały się uroczystości 100. rocznicy śmierci ks. Stefana Zachariasza Pawlickiego CR, wybitnego filozofa, profesora, rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. 17 lutego 2016 w krakowskim Centrum Resurrectionis odbyła się sesja naukowa poświęcona tej niezwykle barwnej i niepospolitej postaci, która jako kapłan i naukowiec cieszyła się ogromnym szacunkiem i uznaniem duchowieństwa oraz wiernych. Konferencję naukową poprzedziła Eucharystia pod przewodnictwem JE ks. bp. Jana Zająca, a zakończyło zwiedzanie Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego (Collegium Maius) oraz Auli i Sali Senackiej w Collegium Novum UJ, gdzie umieszczony jest portret ks. prof. Pawlickiego CR. W cztrech sesjach głos zabrało 17 prelegentów (filozofów, teologów, historyków i socjologów) reprezentujących różne środowiska naukowe w Polsce.

Więcej na temat programu sesji można się dowiedzieć na stronie: http://www.zmartwychwstancy.pl

Informacja z dnia Feb 2016,

 
DSC 0480
DSC 0489
DSC 0508
DSC 0510
DSC 0514
DSC 0522
DSC 0524
DSC 0543
DSC 0544
DSC 0552
DSC 0554
DSC 0555
DSC 0556
DSC 0561
DSC 0572
DSC 0574
DSC 0588
DSC 0609
DSC 0623
DSC 0637
DSC 0644
DSC 0645
DSC 0658
DSC 0663
DSC 0668
DSC 0680
DSC 0894
DSC 0912
DSC 0913
DSC 0971