Święcenia kapłańskie Zmartwychwstańców w Krakowie

Swiecenia Krakow 2015

W sobotni poranek 30 maja 2015 roku, w kościele seminaryjnym "Emaus" w Krakowie, biskup Jan Kopiec, ordynariusz Diecezji Gliwickiej, udzielił święceń prezbiteratu diakonom Tomaszowi Michałowi Koperkowi CR i Łukaszowi Wąsikiewiczowi CR. W uroczystej Mszy św. wzięło udział ponad pięćdziesięciu kapłanów, rodzice i rodziny, siostry zakonne, młodzież ze zmartwychwstańczych parafii i grono przyjaciół. Obecni byli między innymi: o. Bernard Hylla CR - przełożony generalny, o. Tim Uniac CR - wikariusz generalny, o. Sutherland MacDonald CR - były przełożony generalny oraz Proboszczowie rodzinnych parafii Neoprezbiterów. Liturgię animował Chór św. Grzegorza z Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Bytomiu.

Kliknij, aby zobaczyć zdjęcia...

Informacja z dnia Jun 2015,