Zapraszamy na sesję naukową o Bogdanie Jańskim

Konferencja Janski 175

Zapraszamy na

XII Ogólnopolską Konferencję Naukową z serii Duchowość Klasztorów Polskich: Przekaz i Komunikacja

Sługa Boży Bogdan Jański: doświadczenie duchowe i projekt społeczny (z okazji 175. rocznicy śmierci)

Kraków, 22 października 2015 (czwartek) Centrum Resurrectionis – ul. Ks. Stefana Pawlickiego 1

Organizatorzy
Katedra Duchowości Mediów i Relacji Społecznych
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Zgromadzenie Zmartwychwstańców – Prowincja Polska

Informacja z dnia Oct 2015,