Złocieniec upamiętnia o. Jana Dybowskiego

www o. Jan

Uchwałą XXVIII/248/2012 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 27 grudnia 2012 r. nadano nazwę „Rondo im. Ks.
Jana Dybowskiego CR” rondu na skrzyżowaniu ulic: Czaplineckiej, I Dywizji Wojska Polskiego, Adama Mickiewicza i Marszałka Józefa Piłsudskiego w miejscowości Złocieniec.
Poświęcenie ronda i obelisku, upamiętniających postać ojca Jana, odbyło się 28 lipca 2013 w pierwszą rocznicę jego śmierci. Uroczystościom przewodniczył ojciec Wiesław Śpiewak, Prowincjał Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców.

Czytaj więcej o złocienieckiej uroczystości.

Informacja z dnia Aug 2013,