Bracia Zewnętrzni

logo bzcrIdea o powołaniu do życia instytucji "Braci Zewnętrznych" Zgromadzenia Zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa zrodziła się w umyśle Bogdana Jańskiego. Po nawróceniu uświadomił on sobie, że obowiązek dążenia do świętości spoczywa nie tylko na duchownych i zakonnikach, lecz również na ludziach świeckich. Zakładając nowe zgromadzenie, nie chciał poprzestać tylko na jednej jego formie ­zakonnej, lecz uważał, że do odnowy religijnej należy włączyć wszystkich katolików. Tę myśl kontynuowali jego uczniowie: O. Piotr Semenko i O. Hieronim Kajsiewicz. O. Semenko napisał regułę dla "Braci Dobrej Woli". Instytucja Braci Zewnętrznych z biegiem lat upadła. Nie umarła jednak sama idea. W latach siedemdziesiątych, Zmartwychwstańcy w Polsce reaktywowali instytucję Braci Zewnętrznych.

Bracia zewnętrzni są związani ze Zgromadzeniem Zmartwychwstańców na zasadzie dobrej woli, złączeni ze wspólnotą zakonną duchową więzią jedności i braterskiej miłości, wspólną ideą pracy nad zmartwychwstaniem własnym i społeczeństwa; nie składają oni ślubów, lecz wiąże ich duchowe przyrzeczenie. Celem braci zewnętrznych jest dążenie do doskonałości chrześcijańskiej przez życie tajemnicą paschalną oraz pracą nad rozszerzeniem Królestwa Bożego. Cel życia i pracy braci zewnętrznycgh jest taki sam jak członków Zgromadzenia związanych ślubami. Są wezwani, by oddawać chwałę Bogu ponieważ jest On nieskończoną Dobrocią i Miłością.

Bracia Zewnętrzni - powołani pod sztandar zmartwychwstania - mają głosić Ewangelię w swoim środowisku świadczyć o Chrystusie Zmartwychwstałym w codziennym życiu. Przyjmując Chrystusa za wzór do naśladowania, będą zdążać do coraz większej z Nim jedności.