Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego - GALILEA

logo galilea2GALILEA jest wspólnotą nowej ewangelizacji wyrosłą z charyzmatu i duchowości Zgromadzenia Zmartwychwstańców.

Cechą charakterystyczną Wspólnoty jest sieć spotkań domowych, tzw. Domów Zmartwychwstania, które działają w wielu miejscach w Polsce, a także w Austrii, Anglii, Bułgarii, Czechach, Niemczech, Norwegii oraz na Ukrainie. Jest ich już ponad 130. Są to prywatne domy osób świeckich, gdzie w radosnej atmosferze co tydzień członkowie wspólnoty gromadzą się, aby poprzez modlitwę i rozważanie Słowa Bożego spotkać żywego Chrystusa i doświadczyć mocy Jego zmartwychwstania.

Charyzmatem Wspólnoty Galilea jest niesienie nadziei oraz życie w prawdzie i miłości. Wspólnota działa już ponad 20 lat w łączności z przełożonymi Zgromadzenia Zmartwychwstańców oraz posiada dekrety pozwalające na działalność w wielu diecezjach w Polsce i za granicą.