Marzec

Dzień Intencja Modlitwa
1 / Marzec Abyśmy, jako członkowie Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, uznawali za najwyższą regułę... Abyśmy starali się poznać Chrystusa i moc płynącą z Jego...
2 / Marzec Abyśmy, przez nasze śluby ubóstwa, czystości i posłuszeństwa, oddali się... O wyniesienie na ołtarze naszych Założycieli i o. Pawła Smolikowskiego
3 / Marzec Aby nasze oddanie się Chrystusowi poprzez śluby zawierało w sobie... O łaskę pokornego uznania własnych grzechów oraz aby dni Wielkiego...
4 / Marzec Aby życie według ślubów było dla nas pomocą w rozwoju... Za wszystkich zmarłych naszych braci, członków naszych rodzin, przyjaciół i...
5 / Marzec Aby nasze śluby były wyrazem wolnego i całkowitego daru z... Za chorych, cierpiących i umierających oraz za tego, który jako...
6 / Marzec Abyśmy przyjmowali wyrzeczenie, związane w zachowaniu naszych ślubów, aby jeszcze... Aby doświadczenie słuchania głosu Pana i chodzenia jego drogami w...
7 / Marzec Aby praktyka ślubów przyczyniła się do urzeczywistnienia życia wspólnego i... O wierność ślubom zakonnym i duchowi zmartwychwstania
8 / Marzec Aby nasze śluby były widocznym znakiem dla Ludu Bożego i... Abyśmy zaakceptowali siebie samych jako zakonników, którzy przeżywają swoje śluby...
9 / Marzec Aby nasze śluby zakonne były stałym przypominaniem wyższych wartości -... Aby Kościół ciągle się odnawiał i oczyszczał poprzez pokutę
10 / Marzec Aby nasza wierność ślubom była dla wszystkich natchnienie, zachęcając ich do pełniejszego... Abyśmy utożsamili się z Chrystusem i Jego misją, przyjmując nasze...
11 / Marzec Abyśmy, dobrowolnie zobowiązując się ślubem czystości do życia w doskonałej... Abyśmy usłyszeli i przyjęli ewangeliczne wezwanie do skruchy
12 / Marzec Abyśmy, przez zachowanie ślubu czystości umierali dla szukania nieuporządkowanej miłości... Za naszych rodziców, krewnych, przyjaciół i dobroczyńców
13 / Marzec Aby nasze poświęcenie siebie Chrystusowi wyrażało się w miłości i... Aby duch modlitwy i umartwienia głęboko się zakorzenił w naszej...
14 / Marzec Aby nasze poświęcenie przez ślub czystości było proroczym znakiem zmartwychwstałego... Za naszego biskupa diecezjalnego oraz za naszego przełożonego lokalnego
15 / Marzec Abyśmy, skoro czystość jest darem Bożym, modlili się, aby Bóg... Aby Bóg pomógł nam usunąć z naszego życia wszystko to,...
16 / Marzec Abyśmy, będąc świadomi obecności Boga i pamiętając o naszej słabości,... Za wszystkich, którzy polecali się naszym modlitwom
17 / Marzec Aby prawdziwa miłość braterska realizowana w życiu naszej wspólnoty była... O większą wierność charyzmatowi naszej Wspólnoty i naszym ślubom zakonnym
18 / Marzec Abyśmy, odpowiadając miłością na Chrystusowe zaproszenie i wpatrzeni w przykład... Za nasze Zgromadzenie i naszych przełożonych
19 / Marzec ŚW. JÓZEFA, Patrona Zgromadzenia O opiekę św. Józefa nad naszym Zgromadzeniem
20 / Marzec Abyśmy, mocą ślubu ubóstwa, żyli w całkowitej zależności od naszych... Za Kościół św., za Ojca św.
21 / Marzec Abyśmy, poprzez ewangeliczne ubóstwo czcili Boga, uznając naszą całkowitą zależność od Niego. Abyśmy byli ludźmi wiary, wierzącymi w Bożą miłość ku nam...
22 / Marzec Abyśmy uwalniali się od rzeczy materialnych, i przez to pełniej... Za tych wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę, za tych...
23 / Marzec Abyśmy, poprzez ślub ubóstwa, dawali świadectwo światu, że najważniejszą rzeczą jest... O wyniesienie na ołtarze naszych Założycieli i O. Pawła Smolikowskiego
24 / Marzec Aby na wzór Chrystusa, który był ubogim, zarówno materialnie jak... Abyśmy, zgodnie z naszą tradycją, w naszej posłudze apostolskiej kładli...
25 / Marzec ZWIASTOWANIE PAŃSKIE, uroczystość Za nasze Zgromadzenie, naszych przełożonych oraz o powołania do naszego...
26 / Marzec Abyśmy w naszej praktyce ubóstwa zewnętrznego, zanim udamy się do... Za Kościół św., za Ojca św.
27 / Marzec Abyśmy przy kształtowaniu przekonania, które musimy mieć zanim po­prosimy przełożonego... O większą wierność naszym ślubom zakonnym w rocznicę pierwszych ślubów...
28 / Marzec ROCZNICA USTANOWIENIA POLSKIEJ PROWINCJI Za chorych, cierpiących i umierających
29 / Marzec Abyśmy w praktyce ubóstwa wewnętrznego, które tak bardzo zostało zalecone... Za ludzi powierzonych naszej trosce w parafiach i w szkołach
30 / Marzec Abyśmy będąc świadomi tego, że jesteśmy tylko zarządcami tego wszystkiego,... O większe uznanie talentów, jakie posiadają inni oraz o poczucie...
31 / Marzec Abyśmy chcieli uznać, że po złożeniu ślubu ewangelicznego ubóstwa, wszystko... Abyśmy dali się przeniknąć naszym ślubom, czyniąc z nich wartość,...