Nasza misja

our mission1

Zgromadzenie Zmartwychwstania Pańskiego głosi Misterium Paschalne i daje o nim świadectwo.

Przekonani, że Bóg miłuje nas bezwarunkowo, zwiastujemy wyzwolenie i zbawienie każdej osoby i całego społeczeństwa jako przejście ze śmierci do życia, w którym każde zło i niesprawiedliwość zostaną przezwyciężone.

Wzywamy wszystkich, a szczególnie młodzież i rodziny, do wspólnot Zmartwychwstałego Chrystusa, w których promieniuje wiara, nadzieja i miłość - znak zjednoczenia w Kościele z Chrystusem i Jego Matką, Maryją. Jesteśmy przekonani, że aby to osiągnąć, nasze Zgromadzenie musi być wzorem chrześcijańskiej wspólnoty, w której wszystkich ożywia jeden duch i jedno serce.

Przez naszą posługę duszpastersko-wychowawczą wychodzimy naprzeciw wszystkim, a szczególnie solidaryzujemy się z ludźmi poniżonymi przez niesprawiedliwe struktury.

Dając laikatowi głębsze doświadczenie dynamiki paschalnej w jego życiu, pomagamy mu wypełniać jego własną proroczą i przetwarzającą funkcję wobec świata.

Jako wspólnota międzynarodowa pomagamy sobie nawzajem w różnych częściach świata, dzieląc się naszymi posługami, doświadczeniami i zasobami. Uczestniczymy w Chrystusowym pragnieniu rozpalania ognia Bożej miłości w sercu każdego człowieka na tej ziemi.

RZYM
KAPITUŁA GENERALNA
1-23 lipca 1987 roku

 
Resurrectionist 031
Resurrectionist 033
Resurrectionist 044
Resurrectionist 046
Resurrectionist 048
Resurrectionist 052
Resurrectionist 054
Resurrectionist 056
Resurrectionist 057
Resurrectionist 058
Resurrectionist 059
Resurrectionist 065
Resurrectionist 066
Resurrectionist 067