Rada Generalna

o Robert Rapinczuk CR2O. Robert Paweł Rapińczuk CR
urodził się 3 czerwca 1979 r. w Złotowie w Wielkopolsce. Po maturze uzyskanej w NSD CR w Poznaniu wstąpił do nowicjatu zmartwychwstańców i złożył pierwsze śluby 15 IX 1998 r. Po studiach na w Krakowie (PAT) i w Rzymie (PUG) złożył profesję wieczystą. Przyjął święcenia diakonatu w parafii św. Maurycego w Acilia. Święceń prezbiteratu udzielił mu kard. Stanisław Nagy, 17 IV 2004 r. w Krakowie. Posłgiwał w duszpasterstwie w Bytomiu, Złocieńcu, w Centrum Ewangelizacji i Modlitwy w Stryszawie, następnie jako wicerektor w WSD Zmartwychwstańców w Krakowie. Spełniał się jako katecheta na Woli Duchackiej i w Gimnazjum Montessori w Krakowie, a następnie w Sosnowcu. Od 2020 r. był rektorem junioratu i duszpasterzem w Gdańsku. Podczas XXXIV Kapituły w Rzymie został wybrany Wikariuszem Generalnym (2023).

 o Andrzej Gieniusz CR2O. Andrzej Gieniusz CR
urodzony 7 grudnia 1958 roku w Szczecinie, pierwsze śluby złożył 15 sierpnia 1978 roku, wyświęcony 28 kwietnia 1984 r. Po święceniach socjusz mistrza nowicjuszów w Radziwiłłowie Mazowieckim (1984–1986), wicerektor w Collegium Resurrectionis w Rzymie (1986-1990), a następnie jego rektor do 2005. Postulator generalny Zgromadzenia od 15 grudnia 2016. Wybrany radnym generalnym na XXXIII Kapitule Generalnej (2017). Przełożony Domu Rzymskiego Zgromadzenia w latach 2017-2023. Ponownie wybrany na stanowisko radnego generalnego na XXXIV Kapitule Generalnej (2023).

Szkoła średnia w ramach Niższego Seminarium Księży Zmartwychwstańców w Poznaniu (1974–1977), podstawowe studia filozoficzno-teologiczne w Seminarium Księży Misjonarzy w Krakowie (1976-1984), licencjat z teologii biblijnej w ówczesnej Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (1984–1986). Specjalizacja w zakresie nauk biblijnych na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie uwieńczona doktoratem nauk biblijnych w 1998 roku. Wykładowca na fakultetach misjologii i teologii Papieskiego Uniwersytetu Urbaniana od roku akademickiego 1999/2000. Sekretarz i redaktor naukowy kwartalnika „Biblica”, organu naukowego Papieskiego Instytutu Biblijnego, od 2002. Członek Redakcji Naukowej „Biblii Tysiąclecia” od 2016 roku. Autor kilku książek (m. innymi Romans 8:18-30. 'Suffering Does Not Thwart Future Glory.', Atlanta, GA: Scholars Press 1999; “Inesperto nell’arte di parlare”? (2 Cor 11,6): Retorica al servizio del Vangelo, Città del Vaticano: Urbaniana University Press 2018) i wielu artykułów w  zakresie egzegezy oraz teologii biblijnej w renomowanych  czasopismach polskich i zagranicznych.

o Krzysztof Swol CR2O. Krzysztof Jan Swół CR
urodził się 13 grudnia 1967 roku w Krakowie.  12 maja 1994 roku, przez posługę bpa Maximiliana Aicherna OSB z Linzu, otrzymał święcenia kapłańskie. Pracował jako wikariusz w Bytomiu i w Poznaniu, a następnie był duszpasterzem powołań z rezydencją w Centrum Powołaniowym „Emaus”  w Mszanie Górnej. W roku 2005 został proboszczem parafii p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Gdańsku Wrzeszczu i kustoszem Archidiecezjalnego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. 1 września 2014 roku podjął obowiązki rektora Wyższego Seminarium Duchownego Zmartwychwstańców w Krakowie. Ostatnie osiem lat pełnił urząd Prowincjała Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców.

 
IMG 1843 11 resurrectionist
IMG 1851 14 resurrectionist
IMG 1869 19 resurrectionist
IMG 1891 26 resurrectionist
IMG 2001 35 resurrectionist
IMG 2009 37 resurrectionist
IMG 2013 38 resurrectionist
IMG 2657 109 resurrectionist
M Kopernik po renowacji i odslonie 2 10 2023 139 resurrectionist