Diakoni stali

Rola stałych diakonów

deacon

Stały diakon-zmartwychwstaniec jest powołany, podobnie jak kapłani i bracia współpracownicy, do życia, które jest świadectwem obecności Chrystusa. Stały diakon jest szafarzem niektórych Sakramentów świętych. Może on udzielać sakramentu Chrztu i asystować przy zawieraniu Sakramentu Małżeństwa. W czasie zebrań liturgicznych czyta Ewangelię oraz  – podobnie jak kapłan – jest powołany do głoszenia Słowa Bożego.

Posługiwanie stałego diakona jest najczęściej, chociaż nie wyłącznie, związane z duszpasterstwem parafialnym. Stały diakon uczestniczy w sposób szczególny w potrójnej posłudze-misji Jezusa Chrystusa: prorockiej, kapłańskiej i królewskiej. Historycznie diakoni są powołani do otoczenia szczególną uwagą tych, którzy są ubodzy i chorzy – niosąc im modlitwę i wsparcie wspólnoty parafialnej, a zwłaszcza przynosząc Komunię świętą.

Stały diakon w Zgromadzeniu Zmartwychwstania Pańskiego jest powołany do spelniania  różnych apostolatów, szczególnie tych, które bezpośrednio pomagają  w realizacji charyzmatu Zgromadzenia, chociaż – jak to zostało stwierdzone powyżej  – najczęściej spełnia swoją posługę wychodząc naprzeciw potrzebom wspólnoty parafialnej.