Zarząd Generalny

AgnusCRZgromadzenie Zmartwychwstania Pańskiego jest zgromadzeniem kleryckim na prawie papieskim. Składa się z wyświęconych i niewyświęconych członków obrządku łacińskiego i wschodniego.
Wszystkie prowincje, regiony i domy bezpośrednio zależne od przełożonego generalnego tworzą pełną wspólnotę Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego.
Całym Zgromadzeniem zarządza w sposób nadzwyczajny kapituła generalna, w sposób zaś zwyczajny przełożony generalny wspomagany przez radę generalną oraz poszerzoną radę generalną. (Konstytucje, art. 84-85).