Przełożony Generalny


Przełożony Generalny jest zawsze wybierany przez Kapitułę Generalną na okres sześciu lat i może być wybrany ponownie tylko jeden raz. Jest on ojcem całego Zgromadzenia; posiada władzę personalną oraz kościelną jurysdykcję i rządzi Zgromadzeniem zgodnie z przepisami i duchem Konstytucji. Służy całemu Zgromadzeniu poprzez formalne wizytacje i częste kontakty, umacnia jedność i owocne życie wspólne oraz czuwa nad wiernością charyzmatowi Zgromadzenia. Oprócz wielu obowiązków wynikających z prawa ogólnokościelnego oraz własnego wspólnoty, przełożony generalny jest odpowiedzialny za to, by całe Zgromadzenie pozostało wierne Ewangelii i Konstytucjom.

Father Evandro Miranda Rosa CR 2023

O. Evandro Miranda Rosa CR

O. Evandro Miranda Rosa CR jest 34° Przełożonym Generalnym Zgromadzenia Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Został nim wybrany 28 czerwca 2023 r.,
podczas XXXIV Kapituły Generalnej Zmartwychwstańców, która odbyła się w ich macierzystym domu w Rzymie. Ojciec Evandro jest pierwszym Brazylijczykiem i zarazem
pierwszym reprezentantem Regionu Południowoamerykańskiego pełniącym tę funkcję w liczącej 187 lat historii Zgromadzenia.

Urodził się 21 lipca 1975 r. w Mairiporã, São Paulo (SP),  w Brazylii. Jego rodzinną parafią jest parafia Niepokalanego Poczęcia we Franco da Rocha, na przedmieściach São Paulo w diecezji Bragança Paulista (SP). To właśnie w tej parafii przyjął wszystkie sakramenty inicjacji chrześcijańskiej i odprawił swoją prymicyjną Mszę Świętą.
Tam poznał on Zgromadzenie Zmartwychwstania Pańskiego, które posługuje w tej parafii.

Do nowicjatu zmartwychwstańców w Kurytybie, Parana (PR), Brazylia, wstąpił w 1995 roku i pierwsze śluby zakonne złożył 2 lutego 1996 roku. Tam też, jako kleryk, studiował filozofię
w Studium OSBM. W grudniu 1997 r. został wysłany do Collegium Resurrectionis w Rzymie i podjął studia teologiczne na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, zakończone
licencjatem z teologii. 2 lutego 2000 roku w kościele pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Domu Generalnym Rzymie złożył śluby wieczyste w Zgromadzeniu Zmartwychwstania
Pańskiego a 28 kwietnia tegoż roku został wyświęcony na diakona.

Święcenia kapłańskie otrzymał w kościele Chrystusa Zmartwychwstałego we Franco da Rocha (SP), 8 września 2001 roku, z rąk biskupa Hamilton na Bermudach, Jego Ekscelencji Roberta J. Kurtza CR. Jako kapłan, ojciec Evandro nadal szedł drogą akademicką, kontynuując studia teologiczne w Rzymie i uzyskał tytuł Doktora Teologii Biblijnej.

Przez 22 lata swojego kapłaństwa pełnił funkcję wychowawcy nowych kandydatów do kapłaństwa i zajmował stanowiska administracyjne w Zgromadzeniu Zmartwychwstania Pańskiego.
W 2011 roku został po raz pierwszy wybrany na członka Zarządu Generalnego Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego. W czasie sześcioletniej kadencji sprawował funkcję Prokuratora Generalnego i był też przełożonym Domu Rzymskiego. W 2017 roku, podczas XXXIII Kapituły Generalnej Zmartwychwstańców, został wybrany na Wikariusza Generalnego i objął również funkcję Ekonoma Generalnego.
Nowy Przełożony Generalny Zgromadzenia Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa zaraz po wyborze zawierzył swoją posługę Matce Bożej Łaskawej z Mentorelli, patronce Zgromadzenia Zmartwychwstańców.