Wydawnictwo ALLELUJA

wydcr logoWydawnictwo zmartwychwstańców ALLELUJA działa od 1998 roku. Jest wydawcą Miesięcznika Życia Konsekrowanego „Via Consecrata” oraz książek religijnych. Profil edytorski oficyny najlepiej charakteryzują wydawane serie: „Congregationis Radices”, „Vita Consecrata”, „Resurrectio et Vita”, „Praedica Verbum”, „Deus Pater”, „Lectio Divina”, „Collectio ViCo”, „Żywoty Biblijne”, „Tematy Homilijne”, „Pomoce Liturgiczno-Pastoralne”, „Verba Aperta”, „Mój Ikonostas”, „Opera ad Lauream” oraz pozycje wychodzące poza seriami.

Pragniemy, aby nasze książki pomagały ludziom w poznaniu Pisma Świętego i podprowadzały do spotkania ze Zmartwychwstałym, idącym z nami do wiecznego Emaus.

Kliknij tutaj, aby wejść na stronę Wydawnictwa ALLELUJA


Nowości wydawnicze

Dookola Emausks. Kazimierz Wójtowicz CR

DOOKOŁA EMAUS I DALEJ

wiersze niemal zebrane

Poetycka antropologia Wojtowicza zmusza do refleksji. Aby zro­zumieć wiersze kapłana i poety, należy uważnie popatrzeć na wę­drowców, którzy patrzą na nas z okładki Dookoła Emaus, na Łuka­sza i Kleofasa. Człowiek jest pielgrzymem, który podąża drogą do Emaus. Jest tym, który idzie na spotkanie z Nieznanym. W drodze prowadzi dialog z towarzyszami wędrówki oraz Nieznajomym, któ­ry przyłącza się do podróżnych. Ta wielka rozmowa tworzy kulturę ludzką – jej najwyższym przejawem (zarazem fundamentem) jest Biblia.