Nowa Ewangelizacja

Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego "Galilea" jest katolicką wspólnotą modlitewno-ewangelizacyjną, która narodziła się w 1992 r. we wsi Stryszawa-Siwcówka, koło Suchej Beskidzkiej, w województwie małopolskim, gdzie mieści się jej główna siedziba - Centrum Ewangelizacji i Modlitwy "Wzgórze logo galilea1Miłosierdzia". Wspólnota rozwija się dzięki łasce Ducha Świętego, który daje nam moc do osobistego nawrócenia i służby, dla zmartwychwstania innych. Nasze powołanie to ewangelizacja, dlatego rozwój Wspólnoty związany jest ściśle z włączeniem się w nurt Kerygmatycznych Szkół Nowej Ewangelizacji. W 1998 r. XV Kapituła Polskiej Prowincji Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, w uroczystość Chrystusa Króla, uznała, że Wspólnota realizuje Charyzmat i misję Zgromadzenia oraz włączyła nas w swoje wewnętrzne struktury.

Galilea należy od 1995 roku do Międzynarodowego Stowarzyszenia Koordynatorów Katolickich Szkół Nowej Ewangelizacji (ACCSE 2000), a od 2010 roku prowadzi Biuro Krajowe SESA w Polsce.

 Kliknij tutaj, aby wejść na stronę internetową Wspólnoty Chrystusa Zmartwychwstałego.