Współpracownicy świeccy

swieccy3

Jesteśmy wspólnotą zakonną, która narodziła się w środowisku ludzi świeckich, dlatego pomagamy każdej osobie odkryć moc Ducha Świętego, działającego w sakramentach wtajemniczenia chrześcijańskiego i zapraszamy do włączania się w odpowie­dzial­ność za posłannictwo Kościoła. Uznajemy doniosłą rolę laikatu w życiu Kościoła, z bra­terskim zainteresowaniem słuchamy jego głosu i bierzemy pod uwagę pragnienia, punkty widzenia, doświadczenia oraz kom­petencje ludzi świeckich. Uznając specyficzne posłannictwo laikatu w służbie Kościoła, dajemy mu swobodę działania, zachęcamy do inicjatywy oraz dbamy o religijną formację.

Częścią naszej tradycji są stowarzyszenia osób świeckich, które żyją zmartwychwstańczym charyzmatem i misją, według własnego stanu życia. Obecność laikatu w naszej pracy nosi znamiona rzeczywistej współpracy: świeccy pracujący z nami w prawdziwej komunii z Kościołem.