Nasza Wspólnota

chicago and chapter

Zgromadzenie Zmartwychwstania Pańskiego jest międzynarodową wspólnotą zakonną, istniejącą w ramach Kościoła Rzymsko-Katolickiego, która posługuje w parafiach, szkołach i różnych instytucjach kościelnych w piętnastu krajach świata. Zgromadzenie jest administracyjnie podzielone na trzy prowincje (Ontario-Kentucky, USA i Polska) oraz jeden region (Południowoamerykański). Siedzibą Zarządu Generalnego jest Rzym.

Jako konsekrowani zakonnicy składamy śluby ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Przez śluby oddajemy się całkowicie i poświęcamy Zmartwychwstałemu Chrystusowi w życiu zakonnym. W fakcie tym mieści się akt wiary, mocą którego dajemy odpowiedź na Boże wezwanie do całkowitego oddania Bogu, Kościołowi i Zgromadzeniu siebie samych wraz ze wszystkimi uzdolnieniami, możliwościami i siłami (por. Konstytucje Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, § 13). Realizujemy nasze powołanie zakonne w Zgromadzeniu Zmartwychwstania Pańskiego jako kapłani, bracia zakonni i stali diakoni.   Nasza wspólnota zakonna powstała w Paryżu, we Francji, 17 lutego 1836 roku, pod przewodnictwem Bogdana Jańskiego. Wyrosła ona ze środowiska Wielkiej Emigracji, będącej następstwem powstania listopadowego 1830 roku, i była odzwierciedleniem jej duchowych potrzeb. Jański stał się wiodącym apostołem świeckim pośród emigrantów polskich we Francji. Jego dzieło było tak owocne i trwałe, że poprowadziło wielu ludzi do odnowy życia religijnego, a także do poświęcenia siebie samych dla Boga i bliźniego.

Po śmierci Bogdana Jańskiego, 2 lipca 1840 roku, jego uczniowie pod kierunkiem Piotra Semenenki i Hieronima Kajsiewicza, Współzałożycieli Zgromadzenia, rozwijali dalej idee Założyciela i żyli we wspólnocie. W niedzielę wielkanocną, 27 marca 1842 roku, wraz z pięcioma innymi współbraćmi, złożyli pierwsze śluby zakonne w katakumbach św. Sebastiana w Rzymie. Zostali oni natchnieni, by poświęcić się Zmartwychwstałemu Zbawicielowi i nazwać się „Braćmi Zmartwychwstania”.

JPII Jubileusz4"Jako członkowie Zgromadzenia poświęconego odnowie społeczeństwa, poprzez życie naznaczone Misterium Paschalnym, głosicie z wielkim zapałem obecność Zbawiciela pośród ludzi dzisiaj i w każdym czasie. Świat potrzebuje waszego świadectwa i apostolskiej gorliwości. Zachęcam was do wytrwania w waszym zobowiązaniu i zapewniam was o pamięci w moich modlitwach".  Błogosławiony Jan Paweł II,  Rzym, 4 stycznia 1987

 
1stvows sm
Bogdan Janski
Pope Benedict greets our new Superior General Father Bernard Hylla CR (Poland)
Pope Benedict XLVI visiting the Resurrectionist Shrine at Mentorella