Czerwiec

Dzień Intencja Modlitwa
1 / Czerwiec Aby nasze doskonałe posłuszeństwo było nadprzyrodzone zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne. O wyniesienie na ołtarze naszych Założycieli i o. Pawła Smolikowskiego
2 / Czerwiec Abyśmy patrzyli na naszych przełożonych jak na przedstawicieli Boga, byli... Za wszystkich członków Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego
3 / Czerwiec Abyśmy cokolwiek przełożony poleci lub zakaże, to w sumieniu uważali... Za Siostry Zmartwychwstanki
4 / Czerwiec Abyśmy, jeżeli nasze zapatrywanie na sprawę lub sposób, w jaki... Za Kościół św., Ojca św. i za naszego biskupa diecezjalnego
5 / Czerwiec Abyśmy, jeżeli nasze propozycje zostaną odrzucone, z miłości ku Bogu... Za Zgromadzenie i naszych przełożonych, oraz o powołania
6 / Czerwiec Abyśmy, jeżeli nasze propozycje zostaną odrzucone rozkaz wypełnili, czyniąc to... O pokój na świecie
7 / Czerwiec Abyśmy dawali jasny dowód umierania dla samych siebie i składali... Za naszą Ojczyznę oraz za naszych rodziców, krewnych, przyjaciół i...
8 / Czerwiec Abyśmy nasze odnoszenie się do własnego przełożonego opierali na miłości. (art. Za tych, którzy polecali się naszym modlitwom
9 / Czerwiec Abyśmy się starali być wobec przełożonego uczciwi, szczerzy i w pełni otwarci,... Za laikat zmartwychwstańczy: Braci Zewnętrznych, Wspólnotę "Galilea", Wspólnotę Burego Misia 
10 / Czerwiec Aby nasza otwartość i szczerość przejawiała się także w tym,... Za zmarłych naszych współbraci i dobroczyńców
11 / Czerwiec Aby każdy przełożony pamiętał, że reprezentuje Chrystusa, ,,który nie przyszedł,... Za dusze w czyśćcu cierpiące oraz za tego, który jako...
12 / Czerwiec Aby każdy przełożony starał się naśladować uprzejmość i przystępność Chrystusa,... O wierność naszemu charyzmatowi i naszym ślubom zakonnym
13 / Czerwiec Aby nawet trudny obowiązek udzielania upomnienia był posługą miłości przez... Za Kościół św., za Ojca św.
14 / Czerwiec Aby każdy przełożony troszczył się nie tylko o sprawy materialne... Za naszą Ojczyznę, naszych rodziców, krewnych, przyjaciół i dobroczyńców.
15 / Czerwiec Aby, każdy przełożony starał się, żeby wszyscy zachowywali Konstytucje i Statuty. W intencji Ojca Generała w dniu wyboru
16 / Czerwiec Aby każdy przełożony tak układał sprawy, by mógł skutecznie zachęcać... Za tych wszystkich, którzy polecali się naszym modlitwom
17 / Czerwiec Aby każdy przełożony starał się rozpoznać i mądrze spożytkować talenty... Za naszą misję w Tanzanii
18 / Czerwiec Aby każdy przełożony czuł się również zobowiązany do posłuszeństwa poprzez... Za nasze Kolegium Międzynarodowe w Rzymie
19 / Czerwiec Aby każdy przełożony, w celu traktowania swoich współbraci jako dzieci... Za zmarłych naszych braci i dobroczyńców
20 / Czerwiec Aby każdy przełożony starał się osiągnąć zgodność z miejscową wspólnotą... Za naszych kleryków, nowicjuszy, postulantów oraz za ich formatorów
21 / Czerwiec Aby w przypadkach, w których nie da się dojść do... Za Kościół św., za Ojca św. i naszego biskupa diecezjalnego
22 / Czerwiec Aby poprzez swoje postępowanie i kierowanie współbraćmi przełożony starał się... O wyniesienie na ołtarze naszych Założycieli i o. Pawła Smolikowskiego
23 / Czerwiec Aby każdy przełożony był świadomy, że od jego wysiłku najwięcej... Za naszą Ojczyznę oraz za naszych rodziców, krewnych, przyjaciół i...
24 / Czerwiec Abyśmy jako zakonnicy żyli całe życie ślubem posłuszeństwa. (art. 52) O łaskę naśladowania naszych Założycieli
25 / Czerwiec Aby w wypadkach, gdy przełożony zamierza zobowiązać zakonnika w sumieniu,... O nawrócenie grzeszników oraz za strapionych, kuszonych i konających
26 / Czerwiec Aby polecenie w imię świętego posłuszeństwa, dane na piśmie albo... Za zmarłych naszych braci i dobroczyńców, za dusze w czyśćcu...
27 / Czerwiec Aby każdy zakonnik był świadomy, że ma prawo odwołać się... O wierność naszemu charyzmatowi, naszym ślubom zakonnym oraz duchowi zmartwychwstania
28 / Czerwiec Aby przełożeni wyżsi zawsze powiadamiali przełożonych bezpośrednich o poleceniach i... O orędownictwo Świętych i Błogosławionych, którzy duchowo i historycznie byli...
29 / Czerwiec Aby Pismo Święte ukazywało nam Chrystusa jako męża modlitwy, który często oddawał... Za nasze Zgromadzenie, naszych przełożonych oraz o powołania do naszego...
30 / Czerwiec Abyśmy często przypominali sobie łaskę Chrztu Świętego, przez który otrzymaliśmy... Za naszych postulantów, nowicjuszy, juniorystów, kleryków oraz o łaskę naśladowania naszych...