Wrzesień

Dzień Intencja Modlitwa
1 / Wrzesień Aby modlitwa znalazła się w centrum naszej formacji zakonnej, a... Za Kościół św., Ojca św. oraz za miejscowego biskupa diecezjalnego
2 / Wrzesień Aby nasza modlitwa była ciągła i wytrwała, aby nasze studiowanie,... Za nasze Zgromadzenie, naszych przełożonych i o powołania do naszego...
3 / Wrzesień Abyśmy, skoro modlitwa i wzrost duchowy dokonują się przede wszystkim... Za naszą Ojczyznę i za władze cywilne na poziomie lokalnym...
4 / Wrzesień Abyśmy w celu uformowania zintegrowanego i dojrzałego zakonnika rozwijali równocześnie... Za naszych rodziców, krewnych, przyjaciół i dobroczyńców oraz za tych...
5 / Wrzesień Aby w celu umożliwienia nam pełnego rozwoju naszego powołania, Zgromadzenie... O łaskę naśladowania naszych Założycieli oraz o wierność charyzmatowi naszej...
6 / Wrzesień Aby Zgromadzenie zapewniało swoim członkom swobodę w realizacji własnych inicjatyw... Za naszych braci na misjach
7 / Wrzesień Aby z zaufaniem, dialogiem i wzajemnym zrozumieniem zakonnicy w sposób... O nawrócenie grzeszników oraz za wszystkich strapionych, kuszonych i konają­cych
8 / Wrzesień Święto Matki Bożej Bolesnej z Sulisławic, Patronki Prowincji Polskiej Za zmarłych naszych braci i dobroczyńców, za dusze w czyśćcu...
9 / Wrzesień Aby nasza jedność sprzyjała praktyce braterskiego upomnienia, a wykluczała strach... O wierność naszemu charyzmatowi i ślubom zakonnym oraz o ducha...
10 / Wrzesień Aby zaufanie i szacunek były wzmacniane przez zachętę oraz szczerą... Za Kościół św., Ojca św. i naszego biskupa diecezjalnego
11 / Wrzesień Rocznica śmierci o. Pawła Smolikowskiego O wyniesienie na ołtarze o. Pawła Smolikowskiego (w dniu śmierci)
12 / Wrzesień Abyśmy kontynuowali swoją duchową formację poprzez pogłębienie świadomości zasad życiowych... Za naszą Ojczyznę, za rządzących oraz o pokój na świecie
13 / Wrzesień Abyśmy kontynuowali naszą formację intelektualną poprzez ciągłe przyswajanie sobie tajemnic... Za naszych rodziców, krewnych, przyjaciół i dobroczyńców oraz za tych,...
14 / Wrzesień Aby nasi bracia współpracownicy mogli spełniać swoją specyficzną rolę w... O łaskę naśladowania naszych Założycieli i o wierność charyzmatowi naszej...
15 / Wrzesień Najświętszej Maryi Panny Bolesnej, święto Za składających śluby zakonne, aby wytrwali w swych postanowieniach oraz...
16 / Wrzesień Aby odpowiedzialni za formację starali się szanować godność ludzką i... O nawrócenie grzeszników oraz za wszystkich strapionych, kuszonych i konają­cych
17 / Wrzesień Aby, w celu sprostania złożonym i wzrastającym wymogom współczesnej posługi,... Za zmarłych naszych braci i dobroczyńców, za dusze w czyśćcu...
18 / Wrzesień Abyśmy zdawali sobie sprawę ze spoczywającego na każdym z nas... O wierność naszym ślubom zakonnym oraz duchowi zmartwychwstania
19 / Wrzesień Abyśmy często odnawiali swoje śluby zakonne: Ślubuję Bogu czystość, ubóstwo i... Za Kościół św., Ojca św. i naszego miejscowego biskupa diecezjalnego
20 / Wrzesień Aby miesięczne Msze św., które mają być odprawione w każdym... Za nasze Zgromadzenie, naszych przełożonych oraz o powołania
21 / Wrzesień Abyśmy zawsze pamiętali o zmarłych członkach i nowicjuszach Zgromadzenia, tak... Za naszą Ojczyznę i za rządzących na poziomie lokalnym i...
22 / Wrzesień Aby nasze modlitwy w intencji ordynariusza diecezji były wyrazem łączności... Za naszych rodziców, krewnych, przyjaciół i dobroczyńców oraz za tych...
23 / Wrzesień Abyśmy nieustannie wspomagali naszymi modlitwami przełożonego generalnego w uznaniu dla... O łaskę naśladowania naszych Założycieli
24 / Wrzesień Abyśmy nadal czcili Maryję poprzez obchodzenie Jej świąt oraz propagowanie... Za naszą misję w Tanzanii
25 / Wrzesień Abyśmy, skoro Zgromadzenie jest poświęcone Tajemnicy Paschalnej Zbawiciela, dążyli do... O nawrócenie grzeszników oraz za wszystkich strapionych, kuszonych i konają­cych
26 / Wrzesień Aby nasza działalność apostolska miała na uwadze wymagania zmieniającego się... Za żyjących i zmarłych rodziców i dobroczyńców członków naszego Zgromadze­nia
27 / Wrzesień Za apostolat wychowania i apostolat parafialny, które uznajemy za pierwszorzędne... Za zmarłych członków naszego Zgromadzenia, za dusze w czyśćcu cierpiące...
28 / Wrzesień Aby Zgromadzenie było otwarte na to, że może się zdarzyć,... O wierność naszym ślubom zakonnym oraz o ducha zmartwychwstania
29 / Wrzesień Aby apostolat oznaczał dla nas, zmartwychwstańców, wezwanie przez Chrystusa do... Za apostolaty naszego Zgromadzenia, wychowania i duszpasterstwa parafialnego, za ludzi,...
30 / Wrzesień Abyśmy, skoro wiara jest koniecznym warunkiem skutecznej działalności apostolskiej, prosili... O łaskę naśladowania wiary nadziei i miłości naszych Założycieli oraz...