Kalendarz modlitw Wrzesień 16

Intencja dnia

Aby odpowiedzialni za formację starali się szanować godność ludzką i szczególne powołanie Boże osób powierzonych ich pieczy oraz, aby w kierowa­niu wzrostem i rozwojem danej osoby, wzięli pod uwagę jej wyposażenie naturalne i nadprzyrodzone oraz zainteresowania i skłonności, tak aby każdy, dzięki specjalnym talentom danym mu przez Boga, mógł wnieść jak największy wkład w dzieło i rozwój Zgromadzenia. (art. 169)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

O nawrócenie grzeszników oraz za wszystkich strapionych, kuszonych i konają­cych

O łaskę wytrwania i wzrostu w powołaniu dla wszystkich zmartwychwstanców

Za wspólnotę Domu zakonnego w Wierzchowie

 
Słowa Założyciela

Lepiej mieć mniej, a dobrych, pobożnych, wyćwiczonych, prawdziwie odrodzonych i zjednoczonych w Chrystusie Panu - niż tłumy, których namiętnościom i zepsuciu trzeba by ulegać. (KW, 53)