Luty

Dzień Intencja Modlitwa
1 / Luty Abyśmy zobaczyli, że tych przeogromnych objawach Bożej dobroci i miłości... Za Kościół św., za Ojca św.
2 / Luty OFIAROWANIE PAŃSKIE ŚWIĘTO DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO Za nasze Zgromadzenie i naszych przełożonych, a zwłaszcza za naszego...
3 / Luty Aby nieustanne ALLELUJA okresu wielkanocnego streszczało nasze stałe dążenie do... Za wszystkich członków naszego Zgromadzenia, o wytrwanie w powołaniu oraz...
4 / Luty Abyśmy poznali, że celem naszego życia i pracy w Zgromadzeniu... Za nasza Ojczyznę oraz za władze cywilne każdego stopnia
5 / Luty Abyśmy wdzięczni Bogu za Jego miłość i dobroć pragnęli swoim... Za naszych rodziców, krewnych, przyjaciół i dobroczyńców oraz za wszystkich,...
6 / Luty Abyśmy, jako członkowie Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego oddawali chwałę Bogu, ukazując... Za naszych braci na misjach: w Boliwii, Brazylii, Bułgarii, Tanzanii...
7 / Luty Abyśmy, w celu ukazywania obecności Chrystusa Zmartwychwstałego w świecie starali... O nawrócenie grzeszników oraz za wszystkich strapionych, kuszonych i konają­cych
8 / Luty Aby nasza jedność z Chrystusem wyrażała się w jedności z... Za zmarłych naszych braci i dobroczyńców, za wszystkich wiernych zmarłych...
9 / Luty Aby celem każdego z nas, którzy zostaliśmy powołani do Zgromadzenia... O wzrost wierności naszym ślubom zakonnym i duchowi naszych Założycieli
10 / Luty Abyśmy pamiętali, że nasza profesja zakonna wzywa nas do doskonalenia... Za chorych i osoby starsze oraz za wszystkich, którzy w...
11 / Luty Abyśmy poznali, że Chrystus, pokonując grzech przez swoją śmierć, umacnia... Za Kościół św., za Ojca św., za Kościół miejscowy oraz...
12 / Luty Abyśmy starali się wyniszczyć i całkowicie zaprzeć siebie, aby Chrystus... Za nasze Zgromadzenie, za naszego przełożonego generalnego oraz przełożonych prowincjalnych...
13 / Luty Byśmy poznali, że aby współzmartwychwstać z Chrystusem, musimy być otwarci... Za kandydatów, postulantów, nowicjuszy i alumnów, aby wytrwali w powołaniuO...
14 / Luty Abyśmy, poprzez otwieranie się na natchnienia Ducha Świętego rozpoczęli uczestnictwo... Za naszą Ojczyznę, za władze cywilne na poziomie lokalnym i...
15 / Luty Aby, tak jak główną zasadą w życiu Chrystusa było doskonałe... Za naszych rodziców, krewnych, przyjaciół i dobroczyńców oraz za wszystkich,...
16 / Luty Abyśmy zawsze pamiętali, że przez praktykowanie doskonałej miłości braterskiej współzmartwychwstajemy... Za naszych braci na misjach: w Boliwii, Brazylii, Bułgarii, Tanzanii...
17 / Luty DZIEŃ ZAŁOŻYCIELI Za naszą Wspólnotę zakonną, dziękując za otrzymane łaski i prosząc...
18 / Luty Abyśmy oddawali cześć Maryi, tak jak to uczynił sam Bóg... O nawrócenie grzeszników oraz za wszystkich, strapionych kuszonych i konają­cych
19 / Luty Abyśmy przyjęli Maryję jako wzór, który ukazuje nam, czym jest... Za zmarłych naszych braci i dobroczyńców, za wszystkich wiernych zmarłych...
20 / Luty Abyśmy naśladując Maryję jako nasz wzór, nauczyli się uczestniczyć w... O większą wierność naszym ślubom zakonnym oraz duchowi naszych Założycieli
21 / Luty Aby, przez swoje życie apostolskie, Zgromadzenie uczestniczyło w Chrystusowym posłannictwie... O Boże błogosławieństwo dla prac Międzynarodowej Komisji Formacji
22 / Luty Aby w pełnieniu Chrystusowego posłannictwa członkowie Zgromadzenia byli zawsze otwarci... Aby Duch Święty prowadził naszych duszpasterzy powołaniowych w ich pracy...
23 / Luty Aby, zgodnie z duchem naszych Założycieli, Zgromadzenie zabiegało o zmartwychwstanie... Za Kościół św., za Ojca św., za wszystkich biskupów, kaznodziejów...
24 / Luty Abyśmy usiłowali gorliwie przezwyciężać grzech, ignorancję, niesprawiedliwość i nędzę, i... Za naszą wspólnotę lokalną, za przełożonego i radnych domowych
25 / Luty Aby Zgromadzenie, w pełnieniu swojej misji było posłuszne Ojcu św. Za nasze Zgromadzenie na całym świecie, za kurię generalną, kurie...
26 / Luty ROCZNICA ŚMIERCI O. HIERONIMA KAJSIEWICZA Za wysiedlonych, bezrobotnych, biednych i umierających z głodu na całym...
27 / Luty Abyśmy pozostając zawsze wierni ideałom naszego Zgromadzenia starali się -... Za naszych rodziców, krewnych, przyjaciół i dobroczyńców oraz za wszystkich,...
28 / Luty Abyśmy, jako członkowie Zgromadzenia byli zakonnikami w Kościele i dla... O nawrócenie grzeszników oraz za wszystkich, strapionych kuszonych i konają­cych
29 / Luty ROK PRZESTĘPNY Za nasze Zgromadzenie, naszych przełożonych i o powołania