Kalendarz modlitw Luty 23

Intencja dnia

Aby, zgodnie z duchem Założycieli, Zgromadzenie zabiegało o zmartwychwstanie społeczeństwa, szczególnie poprzez apostolat parafialny i wychowawczy. (art. 9)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

Za Kościół św., za Ojca św., za wszystkich biskupów, kaznodziejów i nauczycieli wiary

Za rodziny powierzone naszej trosce duszpasterskiej

Za wspólnotę Domu zakonnego w Bułgarii

 
Słowa Założyciela

O nieskończenie dobry Boże, odwróć go ze złej drogi, na której jam go utwierdził, oświeć myśl i sprostuj serce, budząc w nim Twoją świętą wiarę... (10.01.1835. Paryż)