Kalendarz modlitw Luty 27

Intencja dnia

Abyśmy, pozostając zawsze wierni ideałom naszego Zgromadzenia, starali się - z ustawicznym uczuciem wdzięczności - o pomnażanie jego dobra przez sumienne wykonywanie swoich obowiązków i wzajemną życzliwość. (art. 10)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

Za naszych rodziców, krewnych, przyjaciół i dobroczyńców oraz za wszystkich, którzy polecali się naszym modlitwom

O łaskę wytrwania w naszym powołaniu

Za wspólnotę Domu zakonnego w Słowacji

 
Słowa Założyciela

Boże mój! Nie opuszczaj... W Tobie cała ufność moja... (29.04.1835, Paryż)