Sierpień

Dzień Intencja Modlitwa
1 / Sierpień Aby, skoro siła naszego Zgromadzenia jest zależna od intensywności życia... Za naszych braci na misjach
2 / Sierpień Aby w naszych lokalnych wspólnotach wiara wyrażała się i wzrastała... O nawrócenie grzeszników oraz za wszystkich strapionych, kuszonych i konają­cych
3 / Sierpień Aby w naszych lokalnych wspólnotach nadzieja wyrażała się i wzrastała... Za członków naszych rodzin i dobroczyńców, żyjących i zmarłych
4 / Sierpień Aby w naszych lokalnych wspólnotach miłość wyrażała się i wzrastała,... O wierność naszemu charyzmatowi i naszym ślubom zakonnym oraz o...
5 / Sierpień Aby wspólnoty lokalne świadczyły o obecności Ducha Świętego będącego gwarantem... Za Kościół św., Ojca św. i naszego biskupa diecezjalnego
6 / Sierpień PRZEMIENIENIE PAŃSKIE, święto Za nasze Zgromadzenie, naszych przełożonych, a zwłaszcza naszego przełożonego lokalnego...
7 / Sierpień ŚW. KAJETANA, Patrona Zgromadzenia O wyniesienie na ołtarze naszych Założycieli i O. Pawła Smolikowskiego
8 / Sierpień Aby wizja Bogdana Jańskiego wspólnot chrześcijańskich, które żyją w miłości... Za naszych rodziców, krewnych, przyjaciół i dobroczyńców oraz za tych...
9 / Sierpień Aby każdy zakonnik rozumiał, że czas i energie, które poświęca... O łaskę naśladowania naszych Założycieli i o wierność naszemu charyzmatowi
10 / Sierpień Aby każdy dom realizował swój program duchowy i apostolskie posłannictwo... Za naszą misję w Tanzanii
11 / Sierpień Aby zebrania wspólnoty lokalnej były ważnym elementem życia naszych wspólnot,... O nawrócenie grzeszników oraz za wszystkich strapionych, kuszonych i konają­cych
12 / Sierpień Abyśmy w czasie spotkań wspólnot lokalnych więcej sobie wzajemnie pomagali,... Za zmarłych naszych braci i dobroczyńców, za dusze w czyśćcu...
13 / Sierpień Abyśmy byli przekonani, że kiedy ufamy sobie na tyle, by... O większą wierność naszym ślubom zakonnym i duchowi zmartwychwstania
14 / Sierpień Aby każdy dom ustanowił swój porządek, gdzie będzie wyznaczony czas... Abyśmy uczcili Maryję w tajemnicy Jej Wniebowzięcia podejmując dzisiaj jakąś...
15 / Sierpień WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, uroczystość Za Kościół św., Ojca św. i naszego miejscowego biskupa diecezjalnego
16 / Sierpień Aby gościnność była dla nas ważną wartością i stanowiła okazję... Za nasze Zgromadzenie, naszych przełożonych i o powołania do naszego...
17 / Sierpień Aby chorzy i starsi wiekiem cieszyli się osobistą i wspólnotową... Za naszą Ojczyznę, za władze cywilne na poziomie lokalnym i...
18 / Sierpień Aby formacja zakonna członków naszego Zgromadzenia odbywała się zgodnie z... Za naszych rodziców, krewnych, przyjaciół i dobroczyńców oraz za wszystkich,...
19 / Sierpień Aby w formacji zakonnej członków Zgromadzenia był kładziony szczególny nacisk... O łaskę naśladowania naszych Założycieli i wierność naszemu charyzmatowi
20 / Sierpień Abyśmy ciągle na nowo dawali swoją odpowiedź na wezwanie Chrystusa... O nawrócenie grzeszników i za wszystkich strapionych, kuszonych i konających
21 / Sierpień Aby formatorzy pomagali tym, którzy rozpoczynają życie zakonne pojąć naturę,... Za zmarłych naszych braci i dobroczyńców, za dusze w czyśćcu...
22 / Sierpień Abyśmy zawsze pamiętali słowa Chrystusa: Nie wyście mnie wybrali, ale ja... O wierność naszemu charyzmatowi i naszym ślubom zakonnym oraz o...
23 / Sierpień Abyśmy sobie jasno zdawali sprawę, że każde Chrystusowe wezwanie jest przede... Za Kościół św., Ojca św. oraz naszego biskupa diecezjalnego
24 / Sierpień Aby profesja zakonna, zakorzeniona w sakramencie Chrztu Św. Za nasze Zgromadzenie, naszych przełożonych i o powołania do naszego...
25 / Sierpień Aby formacja w naszej Wspólnocie zmierzała w pierwszym rzędzie do... Za naszych rodziców, krewnych, przyjaciół i dobroczyńców zarówno żyjących jak...
26 / Sierpień Abyśmy poprzez profesję zakonną, która dokonuje się w Kościele i... Za wszystkich, którzy polecali się naszym modlitwom, i za tych,...
27 / Sierpień Aby nasza formacja była eklezjalna, to znaczy zmierzała do tego,... O łaskę naśladowania naszych Założycieli oraz o wierność naszemu charyzmatowi...
28 / Sierpień Abyśmy rozumieli, że działalność apostolska zakorzeniona w kontemplacji i z... Za wszystkich stałych diakonów, którzy służą w naszych parafiach poprzez...
29 / Sierpień Aby w formacji naszych zakonników Maryja była ukazywana jako doskonała... O nawrócenie grzeszników oraz za strapionych, kuszonych i konających
30 / Sierpień Abyśmy potrafili naśladować wiarę Maryi, która Ją uzdolniła do przyjęcia... Za zmarłych naszych braci i dobroczyńców, za dusze w czyśćcu...
31 / Sierpień Abyśmy potrafili naśladować posłuszeństwo i pokorę Maryi z przekonaniem, że... O wyniesienie na ołtarze naszych Założycieli i O. Pawła Smolikowskiego