Kalendarz modlitw Sierpień 25

Intencja dnia

Aby formacja w naszej Wspólnocie zmierzała w pierwszym rzędzie do tego, aby wychować zakonnika do głębszego uczestnictwa w Tajemnicy Paschalnej, dzięki któremu kierowany Duchem Świętym będzie umierał on dla samego siebie, aby żyć z Chrystusem w Bogu. (art. 150)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

Za naszych rodziców, krewnych, przyjaciół i dobroczyńców zarówno żyjących jak i umarłych

Za anglikańską Wspólnotę Zmartwychwstania Pańskiego

Za wspólnotę Domu zakonnego Bayreuth

 
Słowa Założyciela

Nie można ze wszystkimi żyć w zgodzie, bo nie można być poczciwym i niegodnym. (KW, 31)