Kalendarz modlitw Styczen 29

Intencja dnia

Abyśmy poznali historię zbawienia jako ciągłe objawianie się Bożej miłości do nas. Właśnie z miłości Bóg nas stworzył, z miłości też nas odkupił i uczynił swoimi dziećmi. (art. 2)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Święcenia
 
Intencje

O nawrócenie grzeszników oraz za wszystkich strapionych, kuszonych i konają­cych

Za wszystkie zgromadzenia sióstr, które współpracują z nami w naszych apostola­tach

Za wspólnotę Domu zakonnego w Samborze

 
Słowa Założyciela

Boże, Ojcze, przez nieskończoną dobroć Twoją, przez najświętszą mękę Syna Twego Chrystusa wesprzyj mnie łaską Twoją... (29.09.1834, Paryż)