Kalendarz modlitw Styczen 31

Intencja dnia

Abyśmy poznali Bożą miłość, która w sposób szczególny objawiła się naszym Założycielom i nam wszystkim, którzy poszliśmy w ich ślady w Zgromadzeniu Zmartwychwstania Pańskiego, ponieważ i my otrzymaliśmy zaproszenie Chrystusa, aby opuścić wszystko i pójść za Nim. (art. 2)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

O wierność naszemu charyzmatowi, naszym ślubom zakonnym i duchowi naszych Założycieli

Za nasze wyższe seminaria duchowne

Za współbraci pracujących na Bermudach, w Boliwii, Brazylii, Jerozolimie, Kanadzie, Tanzanii, USA i we Włoszech

 
Słowa Założyciela

W dobrej chęci, ku chwale Twojej, ku dobru bliźniego i pojednaniu się zupełnemu z Tobą przedsiębiorę te dwa dzieła... Wspomóż mnie wszechmocny i najdobrotliwszy Panie, abym je szczęśliwie i rychło doprowadził do końca! (29,09.1834, Paryż)