Kalendarz modlitw Maj 13

Intencja dnia

Abyśmy, na podobieństwo Maryi, odznaczali się czcią dla słowa Bożego, które jest jasnym wyrazem Bożej miłości do nas.

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

Za naszą misję w Tanzanii

Za naszych zmarłych i żyjących dobroczyńców

Za wspólnotę Domu zakonnego w Sosnowcu

 
Słowa Założyciela

Jeśli wracam na drogę prawdy, to przez nieskończone miłosierdzie Boga, a nie moją zasługę... (14.11.1837, Grande Trappe)