Kalendarz modlitw Maj 24

Intencja dnia

Aby nasze nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny była zawsze zgodne z kościelnymi zasadami modlitwy, i przyczyniało się do głębszego zrozumienia zasad naszej wiary.

Wstawiennictwo: Modlimy się za
 
Intencje

Za zmarłych naszych braci i dobroczyńców i za tego, który jako pierwszy spośród nas umrze

Za duszpasterzy i wiernych Parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Morphett Vale, Australia (w dniu odpustu)

Za naszą Ojczyznę, naszych rodziców, krewnych, przyjaciół i dobroczyńców

Za wspólnotę Domu zakonnego Auerbach

 
Słowa Założyciela

Boże najmiłosierniejszy! Przez mękę i zasługi Chrystusa Pana, przez przyczynę Bogurodzicy, przebacz, daruj, skrusz serce moje... (20.11.1837, Grande Trappe)