Kalendarz modlitw Grudzień 22

Intencja dnia

Abyśmy, w naszej posłudze duszpastersko-wychowawczej, solidaryzowali się z ludźmi poniżonymi przez niesprawiedliwe struktury. (Misja)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

Za zmarłych naszych braci i przełożonych oraz za tego, który jako pierwszy spośród nas umrze

Za naszego przełożonego lokalnego

Za wspólnotę Domu zakonnego św. Łukasza w Wiedniu

 
Słowa Założyciela

... żeby żyć podług wzoru wiecznego Prawdy i Miłości Wcielonej - Chrystusa. To powinność. (BM, 24)