Kalendarz modlitw Grudzień 25

Intencja dnia

BOŻE NARODZENIE, uroczystość

Aby miłość Boga, miłość braterska, oraz miłość ludzi, którym służymy była zawsze cechą charakterystyczną Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego.

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

Za Kościół św., nasze Zgromadzenie, naszych rodziców, krewnych, przyjaciół i dobroczyńców oraz o pokój

O dobre, wspólnotowe przeżycie Świąt Bożego Narodzenia

Za wspólnotę Domu zakonnego Bayreuth

 
Słowa Założyciela

Miłość Boga polega na tym, by Go kochać mimo wszystko. (BM, 18)