Kalendarz modlitw Grudzień 7

Intencja dnia

Abyśmy mogli zachowywać i propagować zaufanie i porozumienie na każdym poziomie życia Wspólnoty.

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

O beatyfikację o. Hieronima Kajsiewicza (w rocznicę urodzin)

Aby bracia podjęli jakąś formę umartwienia w wigilię Niepokalanego Poczęcia NMP

Za wspólnotę Domu zakonnego w Krakowie – Wola Duchacka

 
Słowa Założyciela

Trzeba i dziś w okolicznościach, w jakich Pan Bóg umieścił, starać się całymi siłami o doskonałość i jak najzupełniejszą unię z Panem i odrodzenie w Jezusie Chrystusie. (KW, 135)