Kalendarz modlitw Październik 12

Intencja dnia

Abyśmy starali się wnieść ducha ekumenicznego we wszystkie apostolaty, troszcząc się o ludzi wszelkich przekonań, ale unikając działań zmierzających do pozornego pojednania oraz powierzchowności i nieroztropnej gorliwości. (art. 197)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

Za naszą Ojczyznę, za rządzących oraz o pokój

Za nas wszystkich, abyśmy troszczyli się bardziej o zbawienie, aniżeli o ziemskie powodzenie

Za wspólnotę Domu zakonnego w Radziwiłłowie

 
Słowa Założyciela

Duch w wolności od ciała i świata dopiero obrócony ku Bogu. (KW, 79)