Kalendarz modlitw Październik 7

Intencja dnia

Abyśmy się uczyli wyrzekać swej wygody, by móc podejmować coraz to większe wysiłki przy spełnianiu swoich obowiązków pastoralnych i realizowaniu nowych idei duszpasterskich pod natchnieniem Ducha Świętego. (art. 195)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
 
Intencje

O nawrócenie grzeszników oraz za wszystkich strapionych, kuszonych i konają­cych

O wierność codziennej modlitwie różańcowej, która to praktyka jest głęboko zakorzeniona w tradycji naszego Zgromadzenia

Za wspólnotę Domu zakonnego w Krakowie – Wola Duchacka

 
Słowa Założyciela

Będę mocny, będę spokojny i roztropny, jeżeli w każdym akcie mego życia będę religijny. (KW, 74)