Kalendarz modlitw Październik 4

Intencja dnia

Aby pragnienie doprowadzenia każdego człowieka do Chrystusa ożywiało nasze apostolstwo i przygotowywało nas i czyniło zdolnymi do przezwyciężenia wszelkich przeszkód, a gdy zajdzie taka potrzeba, nawet do ofiarowania swego życia za zbawienie wszystkich ludzi. (art. 194)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

Abyśmy się uczyli, jak naśladować ducha naszych Założycieli

O błogosławieństwo Boże dla Zgromadzenia

Za wspólnotę Domu zakonnego w Kościerzynie

 
Słowa Założyciela

Czyn i myśl stworzona przez miłość prawdziwego Boga nie może być błędna. (KW, 72)