Kalendarz modlitw Październik 5

Intencja dnia

Aby całe nasze życie zakonne było przepełnione duchem apostolskim, a nasze życie apostolskie duchem zakonnym. (art. 194)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

Za naszych braci na misjach

Za Ojca Generała i radnych generalnych

Za wspólnotę Zmartwychwstańczego Domu Modlitwy i Studiów w Krakowie

 
Słowa Założyciela

Kto kocha Boga i bliźniego, w tym zamieszkuje prawda. (KW, 71)