Kalendarz modlitw Październik 18

Intencja dnia

Aby, zgodnie z duchem Założycieli, Zgromadzenie uważało swą pra­cę wychowawczą za owocną formę apostolatu i - pod przewodem Kościoła kierowało - angażowało się we wszystkie dziedziny tej pracy, włącznie z kierowaniem instytucjami wychowawczymi na każdym poziomie. (art. 202)

Wstawiennictwo: Modlimy się za
Intencje

Za wszystkich wiernych zmarłych oraz za tego, który jako pierwszy spośród nas umrze

Za duszpasterzy i parafian Parafii św. Łukasza w Wiedniu (w dniu odpustu)

Za nasz apostolat parafialny, za proboszczów, wikariuszy i wiernych

Za wspólnotę Domu zakonnego w Australii

 
Słowa Założyciela

Ratujmy się nawzajem, ratujmy się modlitwą i wspólną miłością, żeby się okazać godnymi tych wielkich łask, które Bóg na nas zlać raczył. (KW, 85)